Razvojna mapa deteta

Na ovoj strani predstavljamo Vam „RAZVOJNU MAPU DEČJEG GOVORA“, kao orijentacionu osnovu za praćenje razvoja govora kod Vašeg deteta.

Razvojne norme predstavljene u tabeli su izvedene kao statistički prosek uzrasta u kojima se javljaju bitne prekretnice u razvoju govora.

Odstupanja od predstavljenih normi su veoma moguća, ali nemojte na osnovu toga izvlačiti bilo kakve zaključke, jer se normalnost razvoja govora Vašeg deteta utvrđuje na drugačiji način, isključivo dijagnostičkim pregledima od strane stručnjaka (logopeda).

Takođe, ne pokušavajte da Vaše dete „uterate“ u norme prikazane u tabeli, jer možete izazvati kontra efekat.

 

RAZVOJ GOVORNIH SPOSOBNOSTI

0-3
MESECI
(0-1)– Povremeno se oglašava grlenim glasovima
(1-2)– Oglašava se samoglasnicima
(2-3)– Guče izmenjujući samoglasnike i suglasnike
(3) – Prvo udvajanje slogova
– Lančano ppp.
4-6
MESECI
(4)– Na govor majke odgovara gukanjem i klicanjem.
(5)– Vokalizuje dva glasa ili više njih.
(6)– Modulira glas tonovima kao da peva.
– Modulira glas po jačini, visini i dužini.
7-9
MESECI
(7)– Izgovara više određenih slogova uz promenu jačine i visine tona.
(9)– “Brblja”, jasno udvaja slogove bez značenja (ba-ba).
– Razume jednu reč
10-12
MESECI
(10)– Razume nekoliko reči.
– Na nalog okreće glavu ka poznatoj osobi ili predmetu.
– Sluša i imitira zvukove iz okoline.
– Imitira nekoliko glasova.
(10-11)– Zna nekoliko reči (mama, tata, baba, pa-pa).
(12)– Izvršava jednostavne naloge: dođi, nemoj.
13-18
MESECI
(15)– Glasom izražava želje.
– Razume da poznate stvari i osobe imaju imena.
(15-18)– Koristi rečenicu od jedne reči ili reč i gest.
(16)– Koristi šest reči.
– Imenuje jedan predmet na zahtev.
(17)– Upotrebljava frazu od dve reči tipa imenice (“Mama lopta”).
(18)– Spaja imenicu i glagol (“Mama daj”).
19-24
MESECI
(19)– Zna više fraza od dve reči tipa imenica – glagol.
(20)– Prepoznaje osam do dvanaest slika.
(21)– Traži rečima da jede i pije.
– Izvršava nalog koji zahteva dve delatnosti (odnesi, zatvori).
(22)– Koristi imenice, glagole i prideve.
(22-24)– Zna više jednostavnih fraza i rečenica do tri reči.
(24)– Odgovara adekvatno na pitanja koja imaju značenje posedovanja (Čija je ovo mama?).
– Izgovara svoje ime na zahtev.
– Upotrebljava 200-250 reči.
– Zaostao govor, ne govori i ne razume govor.
3
GODINE
(26)– Govori o sebi u trećem licu.
(27)– Završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice.
(30)– Razume tri predloga (na, u, pored).
– Recituje kraće recitacije.
– Razume pitanja: “Šta leti, skače, pliva…?”, “Šta radiš sa ovim?”.
(36)– Upotrebljava zamenice i množinu.
– Koristi zamenicu “ja”.
– Traži da mu se pričaju omiljene priče.
– Priča doživljaje.
– Stalno postavlja pitanja: Ko? Šta?
– Upotrebljava 600-800 reči.
– Zamuckivanje, mucanje.
4
GODINE
(3-4)– Verbalizuje radnju koja sledi u poznatim pričama.
– Opisuje radnje na slici.
– Drugi monolozi.
– Rečenica potpuna, govor razumljiv.
– Stalno postavlja pitanja.
– Broji do 4 mehanički.
– Upotrebljava 1200-1500 reči.
5
GODINA
(4-5)– Upotrebljava 1800-2200 reči.
– Prepičava kratke priče.
– Razume predloge iza – ispred.
– Samo priča priču po slikama.
– Prepoznaje nekoliko slova azbuke.
– Odgovara na jednostavna pitanja: “Šta je to i od čega je napravljeno”
– Postavlja pitanja: “Kada? Zašto? Kako?”
– Agramatični govor.
6-7
GODINA
(6)– Govori korektno i jasno.
– Artikuliše sve glasove (eventualno izostaje R, Lj i Nj).
– Prepričava kratku priču nakon što je čuje.
– Piše i čita vlastito ime.
– Pita za značenje reči.
– Razume predlog “u sredini”.
– Upotrebljava 2500-3000 reči.

 

Savete možete dobiti na telefone: 011/2761-917 i 065/60-600-12, ili na email: info@broka.org.rs

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress